Náš tým

Naši advokátní kancelář tvoří společníci – advokáti, kteří jsou odpovědní za maximální profesionalitu a kvalitu našich služeb. S ohledem na dynamický rozvoj naší advokátní kanceláře v posledních letech je pro zajištění kvalitního a rychlého právního servisu třeba dalších členů našeho týmu, kterými jsou nadějní advokátní koncipienti a praktikanti. Hladký chod naší kanceláře pak zajišťuje i tým administrativních pracovnic, díky nimž můžeme věnovat maximum našeho času skutečně odborné práci.

JUDr. Kříženecký

JUDr. Miroslav Kříženecký
absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
zakládající člen advokátní kanceláře

Administrativa kanceláře:
e-mail: krizenecky@krizenecky.cz
telefon: 387 789 991

Advokáti - společníci


Mgr. Petr. Smejkal
absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo, rodinné právo
 
telefon: 387 789 992
asistentka: Petra Dvořáková Šumová
telefon: 777 914 045


JUDr. Eva Machová
absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, rodinné právo, pozemkové právo, správní právo, veřejné zakázky, restituce, zdravotnické právo, náhrada škody na zdraví
 
telefon: 387 789 993
asistentka a účetní asistence : Martina Popelková
telefon: 777 230 148


Mgr. Květa Pechoušková
absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
specializace: rodinné právo, občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo
 
telefon: 387 789 991
asistentka a účetní asistence : Bc. Věra Augustinová
telefon: 777 914 041


Mgr. Tomáš Čermák
absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo, rodinné právo
 
telefon: 387 789 999
asistentka: Zoja Tomova
telefon: 775 860 845

Advokátní koncipienti


Mgr. David Doskočil
absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
telefon: 778 491 997
 
Mgr. Lenka Hanzalová 
absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 
telefon: 778 4040 24

Mgr. Ondřej Polanský
absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
email: polansky@krizenecky.cz
telefon: 773 741 903

Právní praktikanti: